Beranda » DARI MASJID KITA MULAI….BISMILLAH

DARI MASJID KITA MULAI….BISMILLAH

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salatmenunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk

( QS: AT- TAUBAH: 18)

BAITULMUAMALAH-BAITULMAAL-BAITULLAH MASJID FATIMAH